Зірочка
/ Річний звіт про діяльність закладу
Річний звіт про діяльність закладу

Звіт завідувача ДНЗ № 34 ясел – садка № 34 «Зірочка» Цісар І.М. 

про управлінську діяльність у 2016 – 2017н.р.

Аналізуючи свою управлінську діяльність за навчальний рік зупинилась на стані виконання завдань які я ставила перед початком 2016 – 2017 навчального року

ЗАВДАННЯ:

1.Поповнити матеріально – технічну базу ДНЗ відповідно до плану-графіку на 5 років

2.Удосконалити систему методичної роботи

3.Систематизувати співпрацю з ЗОШ № 15

4.Розглянути можливості використання ІКТ в навчально – виховному процесі та в роботі з батьками

5.Підготуватись до державної атестації ДНЗ

 • Так, виконуючи план поповнення матеріально – технічної бази закладу проведено ґрунтовну роботу протягом навчального року. Відповідно до Типового переліку заклад забезпечений на 82 %, новими меблями на 85%, мед кабінет наповнений на 73% від затвердженого переліку і на 94% – виробами медичного призначення та лікарськими засобами . Протягом підготовки закладу до нового 2017 – 2018 н.р. матеріально – технічну базу поповнено батьками на 137 тисяч 286 грн.; спонсорами – на 10 тисяч 453 грн.; працівниками – на 4 тисячі 256 грн.; бюджетом – на 584 тисячі 300 грн.

 

 • Щодо удосконалення системи методичної роботи то протягом навчального року ми спільно з методистом працювали над професійним зростанням та педмайстерністю педагогів засобами різноманітної методичної роботи.

 

 • Протягом навчального року мною відвідано 220 занять та режимних моментів, що на 23 відвідування більше у порівнянні з минулим роком (197), 840 адміністративно – господарчих моментів (2016 рік – 780). На високому рівні проведено – 75 занять та режимних моментів (58 – 2016), на достатньому – 70 (86 – 2016), на середньому – 70 (40 – 2016), на початковому – 5 (13 – 2016).

Найкращі напрацювання педагогів висвітлювали на шпальтах професійних видань. Так протягом 2016 – 2017 н.р. надруковано – 18 наробок 10 педагогів. На методичному порталі розміщено матеріали 8 педагогів.

Педагоги взяли участь у 13 конкурсах, у 8 конкурсах маємо перемоги.

Тематично вивчено 3 провідних питання над якими працював заклад протягом навчального року,

1. Формувати уявлення про природне довкілля в процесі роботи з художньою літературою.

 1. Розширювати знання дітей з основ економічної культури під час ігрової діяльності дітей середнього та старшого дошкільного віку.
 2. Розвивати у дошкільників зв’язне мовлення застосовуючи інтерактивні методи.)

1-е питання вивчено комплексно «Стан навчально – виховного процесу у  старшій А віковій групі», перевірено ведення документації працівниками закладу, організацію харчування.

За результатами контролю ми з методистом прийняли рішення протягом 2017 – 2018 н.р. проводити особистий моніторинг кожного педагога щодо якості надання ними  освітніх послуг, підготовки планів роботи з дітьми та за його результатами приймати відповідні управлінські рішення.

Відповідно  результати перевірок розглянуто на 4- х педагогічних радах і 5-ти виробничих нарадах та прийняті рішення щодо усунення виявлених недоліків.

Видано всього за 2016 – 2017 н.р. з основної діяльності 151 наказ,  з них 13 аналітичних які охопили питання навчально – виховної та адміністративно – господарчої діяльності, харчування, охорони праці та цивільного захисту. Журнал контролю виконання управлінських рішень дає змогу вчасно відслідкувати  виконавську дисципліну та  результативність прийнятих рішень.

3) Нами також ставилось завдання систематизації співпраці з ЗОШ № 15. Так проведено ряд спільних заходів в рамках плану роботи, екскурсії дітей старших груп до школи. Взаємовідвідування 4 занять та 4 уроків вихователів ДНЗ і учителів початкових класів дало змогу побачити проблемні питання у навчально – виховному процесі та відкоректувати нашу діяльність з дітьми на майбутнє та спільні плани роботи ДНЗ  і школи.

4) Для осучаснення навчально – виховного процесу педагогами закладу використовуються інформаційно – комунікативні технології під час його проведення. Так, в закладі WI-FI  двох провайдерів у всіх приміщеннях, наявний мультимедійний центр . Проте, відсутність достатньої кількості комп’ютерної техніки  не дає можливості забезпечити групи, музичну та спортивну зали мультимедійними проекторами та в повній мірі використовувати ІКТ технології в роботі з дітьми.

Події:

 1. Заклад в рейтингу діяльності ДНЗ за 8 місяців навчального року на 2-му місці

(у 2016 році на 3-му)

 1. Надруковано – 18 наробок 10 педагогів
 2. Педагоги взяли участь у 13 конкурсах різних рівнів у 8 конкурсах є переможцями.
 3. ДНЗ атестований у березні 2017 року
 4. Відремонтовано: дах, альтанки, 3 – є зовнішніх пожежних сходів із 5-ти

Проблеми:

 1. Матеріально – технічного плану:

1.1 необхідно замінити 2-є зовнішніх пожежних сходів

1.2 необхідно замінити 3-и електроплити

1.3 необхідно придбати промислову пральну машинку

1.4 необхідно капітальний ремонт відмостки

1.5 необхідно замінити лінолеум у 5-ти приміщеннях (каб. психолога, методиста, пральні, мед кабінеті, спортзалі)

1.6 необхідно відновити асфальтне покриття на території закладу

1.7 необхідно обладнати зручний заїзд на центральний вхід в ДНЗ

Шляхи вирішення: залучення позабюджетних коштів та бюджетних

 1. Навчально – виховного плану:

2.1 Розробити концепцію та програму розвитку закладу на 2019 – 2023 рр.

2.2 Розробити перспективне планування занять на всі вікові групи

2.3 Удосконалити систему внутрішнього моніторингу навчальних досягнень вихованців

2.4 Забезпечити якість внутрішнього контролю та керівництва, ефективність управлінських рішень

Шляхи вирішення: колегіальна робота педколективу, співпраця з методистом, самоосвіта, створення проектів для вирішення проблемних питань