Зірочка
/ Профспілка діє
Профспілка діє

Голова профспілкового комітету Павлова Олена Вікторівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Коли неправда, біль стискає горло,
Порушено закон, до розпачу лиш крок –
Людина йде з надією у серці
Шукати захисту у профспілок.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Член Профспілки має право:

– обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;

– брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;

– вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;

– одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;

– звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;

– користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;- отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;

– відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї.

Член Профспілки зобов’язаний:

– визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;

– своєчасно сплачувати профспілкові внески;

– брати участь у роботі профспілкової організації;

– виконувати рішення профспілкових органів;

– не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;

– виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою;

– з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;

– виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.