Зірочка
/ Правила прийому
Правила прийому

Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”

стаття 14. п 1. – Групи в дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.
стаття 14. п 1. – Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить
– для дітей віком від 1 до 3 років – до 15 осіб
– для дітей віком від 3 до 6 – до 20 осіб
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад
– прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лякаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
– переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень – травень )
– за дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів)
– відрахування дитини із дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:
за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють
на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі даного типу
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців
Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.