Зірочка
/ Локальні документи нашого закладу
Локальні документи нашого закладу
 1. Screenshot_161Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_4Screenshot_5

Screenshot_11Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6 Screenshot_7 Screenshot_8Screenshot_9 Screenshot_10

Screenshot_12 Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6 Screenshot_7 Screenshot_8Screenshot_9

Screenshot_13 Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6 Screenshot_7 Screenshot_8Screenshot_9Screenshot_10Screenshot_11Screenshot_12

Screenshot_14 Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6

Screenshot_15 Screenshot_2Screenshot_3 Screenshot_4

Положення про WEB – сайт ДНЗ № 34 «Зірочка»

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено на основі типового положення з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту дошкільного навчального закладу ясел – садка № 34 «Зірочка» (далі ДНЗ) з метою розширення інформаційного освітнього простору.

1.2. Web-сайт (далі Cайт) ДНЗ створено з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності закладу і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту ДНЗ і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Керівник навчального закладу призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди ДНЗ.

Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності ДНЗ.

 1. Мета і задачі сайту ДНЗ

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в ДНЗ, в місті та регіоні, представлення закладу інтернет – спільноті.

2.2. Задачі:

-Позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, про особливості закладу, історії її розвитку, про освітні програми та проекти.

-Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

-Формування позитивного іміджу закладу.

-Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, дитячого колективів.

-Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, вихованців, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

-Створення умов мережевої взаємодії закладу  з іншими установами.

-Стимулювання творчої активності вчителів та вихованців.

-Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

-Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

 1. Інформаційний ресурс Сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, педагогів, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

-контактна інформація про ДНЗ (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);- дані про адміністрацію;

– довідкові матеріали про навчальні програми;

-електронні версії організаційних документів дошкільного навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, локальні акти та положення);

-матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;

-навчально-методичні матеріали педагогів ДНЗ;

-електронні каталоги інформаційних ресурсів ДНЗ;

-інформація про події (свята, конференції, конкурси);

3.4. Заборонено розміщувати на сайті ДНЗ:

– інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

– інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту закладу.

 1. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1. Павлова Олена Вікторівна, практичний психолог ДНЗ, відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення та є адміністратором Сайту .

4.2. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

– зміна дизайну та структури;

– розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

– реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, які надають інформацію, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайта.

4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію навчально-виховного процесу.

 1. 8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором Сайту. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються завідувачем ДНЗ.

4.9. Оновлення інформації Сайту здійснюється:

4.9.1 щодня: меню на наступний день

4.9.2 до 5 числа поточного місяця звіт про використання благодійної допомоги

4.9.3 новин,події тощо по мірі появи

4.9.4 оновлювати інформацію в розділах(підрозділах) не менше одного разу на місяць

4.9.5 зміни в розмірах батьківської плати за харчування дітей розміщуються відразу після нових змін.

 1. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація закладу та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог

Закону України “Про захист персональних даних” ( у ЗМІ від 02.07.2010).

5.2. Адміністратор Сайту зобов’язаний збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців та педагогів на сайті ДНЗ.

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

 1.  Порядок внесення змін до Положення

6.1. У це Положення можна вносити корективи, поправки, якщо змінюються:

 • концепції та політика представлення електронної інформації у глобальній мережі;
 • регламент функціонування веб-серверу;
 • розподіл обов’язків між особами, що відповідають за функціонування сайту;
 • структура сайту.

6.2. Змінене положення набирає чинності з моменту його підписання керівником навчального закладу та діє до заміни новим.