Зірочка
/ Атестація педагогічних працівників 2017 - 2018 н.р.
Атестація педагогічних працівників 2017 – 2018 н.р.

ат

Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективностіроботи ДНЗ відповідно до Базового компоненту   дошкільної освіти, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх   реалізації.

     Об’єктивність оцінювання  роботи дошкільного закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників. Оцінка й аналіз діяльності установи проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої перевірки.

Етапи атестаційного періоду.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаціиного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:

· підготовчий;/Files/images/na_sayt/knigi-129.gif

· експертно-дослідницький;

· підсумковий.

Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності педагогів, які атестуються.

/Files/images/kadri/0_5d56c_17ef496b_orig.gif

Методична служба, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові:

· професійна компетентність;

· результативність роботи (рівень компетентності дітей);

· особистісні якості.

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п’ять років), а не лише за рік атестації. Планомірне аналізування діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань.

Методична служба повиненна так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів.

Після завершення атестаційного періоду керівник ДНЗ і вихователь-методист аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.

Снимок экрана (286)

Снимок экрана (290)

Снимок экрана (291)

Снимок экрана (285)

Снимок экрана (286)

Снимок экрана (284)

Снимок экрана (303)

Снимок экрана (304)

Снимок экрана (292)

Снимок экрана (293)

 Снимок экрана (295)

Снимок экрана (297)

Снимок экрана (301)

Снимок экрана (302)

Снимок экрана (303)