Зірочка
/ Атестація педагогічних працівників 2018 - 2019 н.р.
Атестація педагогічних працівників 2018 – 2019 н.р.

ат

Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективностіроботи ДНЗ відповідно до Базового компоненту   дошкільної освіти, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх   реалізації.

     Об’єктивність оцінювання  роботи дошкільного закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників. Оцінка й аналіз діяльності установи проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої перевірки.

Етапи атестаційного періоду.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаціиного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:

· підготовчий;/Files/images/na_sayt/knigi-129.gif

· експертно-дослідницький;

· підсумковий.

Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності педагогів, які атестуються.

/Files/images/kadri/0_5d56c_17ef496b_orig.gif

Методична служба, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові:

· професійна компетентність;

· результативність роботи (рівень компетентності дітей);

· особистісні якості.

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п’ять років), а не лише за рік атестації. Планомірне аналізування діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань.

Методична служба повиненна так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів.

Після завершення атестаційного періоду керівник ДНЗ і вихователь-методист аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.

УКРАЇНА

  Управління освіти Первомайської міської ради,

Миколаївської області

дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 34 “Зірочка”

55213,  м. Первомайськ, вул. Коротченка 30 а,  Тел. 7 – 34 – 43

 

НАКАЗ

23.10.2018                                                                                                                      № 138

Про атестацію

педагогічних працівників

ДНЗ № 32, 34 у 2018-2019 н.р.

Відповідно до ст.. 54 Закону України “Про освіту, ст.. 32 Закону України “Про дошкільну освіту Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОНУ № 1135 від 08.08.2013), протоколу засідання атестаційної комісії від 23.10.2018 № 2, з метою комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності, результатів педагогічної діяльності, безперервної освіти і самовдосконалення,

НАКАЗУЮ:

 1. Провести атестацію у 2018-2019 н. р. педагогічних працівників

1.1 ДНЗ № 32

1.1.1 Архипенко Ілони Леонідівни, вихователя, на відповідність займаній посаді та  присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»(позачергова атестація)

1.1.2 Войтової Дар’ї Олександрівни, вихователя, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»(чергова атестація)

1.1.3 Гузієнко Олени Вікторівни, вихователя, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 11 тарифному розряду (чергова атестація)

1.1.4 Паламарчук Ірини Валеріївни, практичного психолога, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»(чергова атестація)

1.2 ДНЗ № 34

1.2.1 Горбуненко Галини Борисівни, керівника музичного, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» (чергова атестація)

1.2.2 Горяїнової Олени Вікторівни, інструктора з фізкультури, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «Вихователь – методист» (чергова атестація)

1.2.3 Каліновської Ірини Петрівни, вихователя, на відповідність займаній посаді та раніше встановленому 10 тарифному розряду (чергова атестація)

1.2.4 Повознюк Людмили Василівни, вихователя, на відповідність займаній посаді та встановлення 11 тарифного розряду (чергова атестація)

 

 1. Призначити відповідальними за вивчення досвіду роботи педагогів що атестуються:

2.1 Горяїнова О.В., член атестаційної комісії, вивчає досвід роботи:

Горбуненко Г.Б., керівника музичного

Каліновської І.П., вихователя

2.2 Баранюк В.І., член атестаційної комісії, вивчає досвід роботи:

Горяїнової О.В., інструктора з фізкультури

Повознюк Л.В., вихователя

2.3 Архипенко М.О., член атестаційної комісії, вивчає досвід роботи:

Войтової Д.О. вихователя

Паламарчук І.В., практичного психолога

2.4 Легеня І.Ю., член атестаційної комісії, вивчає досвід роботи:

Архипенко І.Л., вихователя

Гузієнко О.В., вихователя

 1. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педкадрів відповідно до Типового положення «Про атестацію педпрацівників», планів – графіків вивчення досвіду роботи педагогів

Термін: 2018-2019 н.р.

 1. Горяїновій О.В., секретарю атестаційної комісії, в.о. вихователя – методиста ДНЗ № 34

4.1 Забезпечити наявність та ведення членами атестаційної комісії відповідної документації відповідно до вимог та термінів

                    Термін: 2017-2018 н.р.

4.2 Провести консультацію членам атестаційної комісії щодо переліку, вимог до термінів і порядку ведення документації під час атестації педагогів

         Термін: до 31.10.2018

 1. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 Директор  ДНЗ ______ І.М. Цісар

  УКРАЇНА

  Управління освіти Первомайської міської ради,

Миколаївської області

дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 34 “Зірочка”

55214,  м. Первомайськ, вул. Коротченка, 30 а,    Тел. 7 – 34 – 43

 

 НАКАЗ

19.09.2018                                                                                                                     № 123

Про створення

атестаційної комісії

при ДНЗ № 34

у 2018 – 2019 н.р.

Відповідно до ст.. 55 Закону України “Про освіту”, згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, на виконання наказу управління освіти Первомайської міської ради від 12.09.2016 № 218 “Про створення комісії при управлінні освіти Первомайської міської ради у 2016-2017 навчальному році”, з метою організації творчої діяльності педагогів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності, мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання та виховання дітей,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад атестаційної комісії І рівня при ДНЗ яслах – садку № 34 «Зірочка»:

Цісар І.М., голова атестаційної комісії, директор ДНЗ № 34

Павлова О.В., заступник голови атестаційної комісії, заступник голови ПК ДНЗ № 34, психолог ДНЗ № 34

Горяїнова О.В., секретар атестаційної комісії, інструктор з фізкультури

Баранюк В.І.,вихователь ДНЗ № 34

Горбуненко Г.Б., керівник музичний ДНЗ № 34

Легеня І.Ю.,директор ДНЗ № 32

Архіпенко М.О.,вихователь-методист ДНЗ № 32

 1. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників протягом 2018 – 2019 н.р..
 2. Горяїновій О.В.,секретарю атестаційної комісії:

3.1 Скласти список педагогів ДНЗ №”34, №32,№30 які за планом – графіком атестуються у 2019 році

                                           Термін: до 07.10.2018

3.2 Оформити куточок атестації та відповідну документацію

Термін: до 07.10.2018; до 25.10.2018

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор  ДНЗ _______І.М. Цісар

 

затверджено

протокол засідання

атестаційної комісії

від 25.10.2018 № 1

Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

  Голова атестаційної комісії:

 • ознайомлювати педагогів, якіатестуються, з Типовим положенням про

атестацію педагогічних працівників;

 • ознайомлювати педагогів, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами за відповідною кваліфікаційною категорією та з від­повідними їй посадовими обов’язками;
 • надавати клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня;
 • розподіляти функціональні обов’язки членів комісії та контролювати їх виконання;
 • готувати та проводити засідання атеста­ційної комісії;
 • контролювати правильність ведення до­кументації;

Заступник голови атестаційної комісії:

 • виконувати обов’язки голови у випадкуйого відсутності;
 • складати план підготовки та проведенняатестації;
 • контролювати виконання графіка роботиатестаційної комісії;
 • готувати проекти наказів: про проведення атестації педагогічних

працівників; про підсумки атестації; про створення експертної групи (за потреби);

 • здійснювати контроль за. правильністю оформлення документації, індивідуаль­них графіків проходження атестаціїпедагогами
 • надавати методичну та психологічну до­помогу педагогам, які атестуються;

Секретар АК:

 • вести роз’яснювальну роботу із заповнення документації;
 • приймати та реєструвати заяви педагогів на позачергову атестацію, про відтермінування термінів атестації;
 • вести документацію атестаційної комісії:
 • журнал реєстрації заяв педагогічних працівників;
 • протоколи засідань атестаційних комісій;
 • оформлювати:
 • атестаційні листи;
 • витяги з наказів щодо проведення атестації;
 • витяги з протоколів;
 • готувати атестаційні матеріали до подання атестаційній комісії ІІ рівня;
 • запрошувати членів АК на засідання комісії, відповідати за їх присутність;
 • регулювати та координувати режим роботи членів атестаційної комісії;
 • унаочнювати інформацію про хід атестації;
 • збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки педагогів;
 • своєчасно інформувати педагогів про зміни в нормативно-правовому забезпеченні з питань атестації;
 • готувати проект наказу про підсумки атестації

Член атестаційної комісії зобов’язаний:

 • знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників;
 • володіти методами аналізу й узагальнення інформації;
 • мати належний рівень комунікативноїкультури;
 • дотримуватися прозорості та гласностіпроцесу атестації;
  • вміти розв’язувати конфліктні ситуації; підтримувати комфортний мікроклімат у колективі під час проведення атестації.

Член атестаційної комісії має право:

 • отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;
 • залучати до процедури проведення атестації експертів;
 • брати участь у роботі атестаційної комісії у робочий час;
 • планувати діяльність атестаційної комісії;
 • виступати в ролі експертів у межах своєїкомпетенції.

 

Screenshot_1Screenshot_2

 Screenshot_3Screenshot_1

Screenshot_1Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3